Menu

O Azerbejdżanie

Informacje i ciekawostki o Azerbejdżanie i Baku

Stefan Skrzywan i bakijskie wodociągi

juliakrajcarz

Skrzywan1

Stefan Skrzywan był polskim inżynierem, współbudowniczym bakijskich wodociągów. Zaprojektował również układy wodociągowo-kanalizacyjne w Łodzi i Warszawie na początku XX wieku, ale w tym miejscu warto wspomnieć jego osobę właśnie w kontekście bakijskim. Pracował w Baku pod kierownictwem angielskiego inżyniera Williama Lindleya w latach 1911-1917.

Gdy po 1873 roku nastąpił szybki rozwój powierzchniowy i ludnościowy miasta, problem zaopatrzenia w wodę pitną stał się palącą kwestią. Rada miasta kilkakrotnie podejmowała to zagadnienie, zawsze jednak ostatecznie odrzucając przygotowywane projekty, a za każdym razem tłumaczono się wysokimi kosztami przedsięwzięcia. W końcu, dzięki interwencji Hadżi Zejnalabdina Tagijewa, w 1904 roku do prac zaangażowano Anglika Lindleya, który przedstawił projekt dostarczenia wody do Baku z góry Szah. Prace przedłużyły się z powodu wydarzeń rewolucji 1905 roku. Po wielu trudach w 1916 roku ukończono wodociąg na odcinku Szollar-Baku, który zaczął działać od stycznia 1917 roku. Wody z Szollar do Baku przebywały odcinek 180 kilometrów. W pobliżu stacji kolejowej w Chudad woda płynęła w cementowej rurze o średnicy 1 metra dzięki własnej sile spadku do stacji Nasosny. Począwszy od stacji w dostawie wodę do Baku dopomagały silniki diesla, każdy o mocy 600 koni mechanicznych.

W 2014 roku azerbejdżańska firma ufundowała tablicę pamiątkową Stefana Skrzywana w Łodzi.

 

(źródło zdjęcia: https://www.radiolodz.pl/posts/5551-tablica-pamiatkowa-dla-tworcy-kanalizacji-w-lodzi)

© O Azerbejdżanie
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci